Agnieszka Zagajewska – właściciel Centrum, psycholog transportu

mgr Agnieszka Zagajewska – uprawniony psycholog do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wpisany do ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Certyfikowany coach.

Ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Psycholog Agnieszka Zagajewska
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych